REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ

 

 Pamaina  Pamainos data  Pamainos dienų skaičius  Kelialapio kaina  Kaina su nuolaida  Kaina, gaunantiems socialinę paramą
 1  2019-07-10 iki 2019-07-19 10 d. (visi kelialapiai parduoti) (visi kelialapiai parduoti) (vietų nėra)
 2  2019-07-22 iki 2019-07-31 10 d. 190 eur. (visi kelialapiai parduoti) 133 eur. (visi kelialapiai parduoti)  (vietų nėra)
 3  2019-08-03 iki 2019-08-12 10 d. 190 eur.(visi kelialapiai parduoti)  133 eur. (visi kelialapiai parduoti) 9,50 eur.(visi kelialapiai parduoti) 

3 pamainos kelialapių kainų paaiškinimai∗ Projektas iš dalies finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės.  Nuolaida gali pasinaudoti tik vaikai gyvenantys Alytaus rajone. Visiškai finansuojami  kelialapiai – vaikams nuolatos gyvenantiems Alytaus rajone, iš šeimos, kuri  gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (vietų skaičius yra ribotas).

3 pamainos kelialapių paaiškinimai Lengvatiniai kelialapiai yra subsidijuojami  Švietimo mainų paramos fondo kartu su LR Švietimo ministerija pagal priemonę “Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK2)“. Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Vaiko kelialapis  2019 m. vasaros vaikų atostogų metu gali būti subsidijuojamas tik vieną kartą.  Šio reikalavimo užtikrinimui nuo stovyklos pradžios per 1 kalendorinę dieną subsidijuojamų vaikų kelialapių sąrašai bus siunčiami į fondą informacijai sutikrinti. Nuolaida gali pasinaudoti tik vaikai, kurie pamainos dieną yra ne jaunesni nei 7 m. ir ne vyresni nei 18 m. amžiaus arba neįgalus vaikas ne vyresnis nei 21 m. 

 Kaina  Paaiškinimas
 190  eur.   * pilna kaina
 133 eur.  * lengvatiniai kelialapiai tėvams, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje ir vaikas mokosi lietuvių mokomąją kalba, o taip pat  užsienyje gyvenantiems lietuvių vaikams (bendras šių kelialapių kiekis yra ribotas). (Vieno vaiko dalyvavimas  stovyklos programoje 2019 m. vasaros vaikų atostogų metu yra ribojamas viena pamaina). Vaikas registruojamas į stovyklą kai pravedami pinigai už kelialapį (avansinis mokėjimas 33 EUR, arba visa suma).
 133 eur.   * lengvatiniai kelialapiai tėvams, kurių vaikas  iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos mokėsi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją kalba. (Vieno vaiko dalyvavimas  stovyklos programoje 2019 m. vasaros vaikų atostogų metu yra ribojamas viena pamaina). Vaikas registruojamas į stovyklą kai pravedami pinigai už kelialapį (avansinis mokėjimas 33 EUR, arba visa suma).
 9,50 eur.  ** lengvatiniai kelialapiai  vaikams nuolatos gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, iš šeimos, kuri iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.Vaikams iš gausios šeimos, gaunančios finansinę išmoką pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą.Vaikams, kuriems iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo nustatyta ir patvirtinta negalia. Vaikams, kurie yra imigrantai iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos), turintys papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.Vaikams iš socialiai remtinų ir gausių šeimų, gaunančių socialinę paramą, reikia pristatyti pažymą iš savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus, galiojančią tam laikotarpiui, kada vaikas stovyklaus stovykloje. Vaikams su negalia, reikia pristatyti negalią įrodančius dokumentus. (Stovykla ir jos programa nėra pritaikytą sunkią negalią turintiems vaikams) (bendras šių kelialapių kiekis yra ribotas, būtina pasitikslinti ar yra kelialapių tel. 868793718). (Vieno vaiko dalyvavimas  stovyklos programoje 2019 m. vasaros vaikų atostogų metu yra ribojamas viena pamaina).

Kelialapių įsigijimo tvarka:

1.  Atidžiai perskaitykite visą informaciją.
2.  Nuspręskite, kurioje pamainoje norite dalyvauti (jeigu vaikas nori gyventi viename namelyje  su draugu- nurodykite registracijos anketos skiltyje „pastabos“)
3.  Pildykite registracijos anketą (anketa apačioje).
4.  Savo el.pašte laukite patvirtinimo, kad registracijos anketa priimta.
5.  Nurodytu laiku perveskite pinigus už kelialapį.
6.  Laukite el.paštu galutinio patvirtinimo, kad esate laukiamas stovykloje.

 

logo (1) logo    footer_logo    image description

Rekvizitai

Užpildę ir išsiuntę viršuje esančią anketą, privalote atlikti mokėjimą į nurodytą sąskaitą pavedimu. Asociacija „Nemunaičio stovykla“

įm. kodas 193162563
SEB Vilniaus bankas
LT517044060001962654

Pervedimo metu į „Mokėjimo paskirtis“ laukelį įrašykite vaiko vardą ir pavardę, kuriuos nurodėte pildydami anketą.


 KITA INFORMACIJA


Sąlygos: 5 – 7 vietų tvarkingi kambariai, WC, dušas, miškas, Nemunas šalia. Maitinimas: vietoje gaminamas maistas, 4 kartus per dieną. Į stovyklą vaikui reikia pasiimti: medicinos pažymą (jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovykloje gali turėti įtakos jo sveikatai), patogią avalynę, kelis komplektus patogių drabužių, apsiaustą nuo lietaus, higienos priemones.