DOKUMENTAI

Asociacijos „Nemunaičio stovykla“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

1 ir 3 pamainos kainų paaiškinimai

http://nemunaiciostovykla.lt/wp-content/uploads/2020/07/Lengvatiniai-kelialapiai-yra-subsidijuojami.pdf

http://nemunaiciostovykla.lt/wp-content/uploads/2019/03/duomenų-aps.-tvarka-20191.pdf

Asociacijos „Nemunaičio stovykla“ sutartis su tėvais (globėjais), dėl vaiko dalyvavimo stovykloje:

http://nemunaiciostovykla.lt/wp-content/uploads/2019/03/Sutartis-su-tėvai-2019-m..pdf

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis:

http://nemunaiciostovykla.lt/wp-content/uploads/2019/03/sutikimas.pdf

Informacija tėvams ir stovyklautojams:

http://nemunaiciostovykla.lt/wp-content/uploads/2019/03/Informacija-tėvams-ir-stovyklautojams.pdf