INFORMACIJA APIE MUS

INFORMACIJA APIE VADOVUS

Stovyklos direktorė:

Irena Motūzienė – dirba stovykloje nuo 1996 m., Ateitininkų organizacijoje valdybos pirmininko pavaduotoja, mokytoja metodininkė, pedagoginis darbo stažas 26 m.

Stovyklos projektų vadovė:

Bernadeta Bartkevičienė- dirba stovykloje nuo 2002 m., baigė Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją, Kauno technologijos universitete- projektų vadybos magistro laipsnį.

Stovyklos vadovai :

Nemunaičio stovykloje dirba didelę pedagoginę ir stovyklų organizavimo patirtį turintis kolektyvas ir  šaunūs, energingi, entuziastingi jaunieji vadovai.

 

MŪSŲ VIZIJA

aaaaaaaaNemunaičio visuomeninė skautų ir ateitininkų stovykla 1996 metais perėmė stovyklą iš žemės ūkio darbuotojų profsajungų. Tais pačiais metais buvo suorganizuota viena pamaina, kurioje poilsiavo 50 vaikų, tai buvo metai, kai Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo finansuoti vaikų vasaros socializacijos projektus. Šiuo metu stovykloje per vasarą organizuojamos 5 – 7 pamainos, kuriose poilsiauja apie 700 vaikų. Stovyklos tikslas – organizuoti vaikų užimtumą vasaros metu iš įvairių organizacijų ir skirtingų Lietuvos vietovių.

aaaaaaaaStovykla vykdydama numatytas programas siekia įgyvendinti šiuos uždavinius: poilsio ir draugystės, vertingo charakterio savybių ugdymo, tautinio ir socialinio sąmoningumo plėtojimo, bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis, fizinio bei meninio lavinimo. Dalyvaudami įvairioje stovyklos veikloje vaikai mokosi bendrauti, prisiimti atsakomybę už save ir draugus, stebėti gamtą. Stovykloje vaikai rūpinasi savo asmenine higiena, tvarkosi savo namelius, o tai ugdo savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, aplinkos gerbimą. Kiekvienais metais yra parenkama kitokia stovyklos pamainos tema, kad stovyklautojai geriau ir prasmingiau praleistų stovyklavimo laiką.

aaaaaaaaKiekvieną dieną visuose renginiuose ir programose yra plėtojama tos pamainos tema. Keli mėnesiai prieš stovyklą vyksta stovyklos vadovų paruošimas. Organizuojami seminarai, kurių metu vadovai supažindinami su stovyklos programa, tvarka, bei uždaviniais, kuriuos turės įgyvendinti. Stovyklos vadovui yra keliami šie reikalavimai: aukšto moralinio lygio, mandagus, mokantis bendrauti, mylintis vaikus, turintis darbo su jaunimu patirtį, mokantis išlaikyti savo autoritetą ir būti savo būrelio vaikams vyresniuoju draugu. 28 metus kaupta stovyklos patirtis jaunimo auklėjimo darbe atnešė gražius rezultatus. Stovykloje jaunimas, atsitrūkęs nuo kasdienybes, išgyvena glaudesnį ryšį su gamta ir artimu.

aaaaaaaaLinksmos dainos prie smagiai liepsnojančio laužo, švenčių šventimas, žygiai, susikaupimas miško gilumos ramybėje, įdomūs talentų vakarai, karštos sporto rungtynės – tai brangūs momentai, kurie praturtina jaunuolio gyvenimą, suteikia džiaugsmą ir palieka neišdildomus įspūdžius.